Dni Formacji Misyjnej dla Akcji Katolickiej

4 października 2014 roku w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie na Kozieńcu organizowane są

Dni Formacji Misyjnej dla członków Akcji Katolickiej.

Po długiej przerwie zostały one wznowione w 2013 r. i prowadzone są głównie w perspektywie przygotowania w parafiach przedsięwzięcia kolędników misyjnych.
Akcja Katolicka jest wymieniona w Dekrecie Soboru Watykańskiego dotyczącym misyjnej działalności Kościoła (nr 15), jako formacja, której Kościół powierza rolę duszpasterską.

Biskup tarnowski Andrzej Jeż zwrócił się specjalnym listem do członków AK o szczególną wrażliwość misyjną zwłaszcza o troskę o Kolędników Misyjnych.

Koszt udziału w dniu formacyjnym wynosi 30 złotych.

Program spotkania:

9:00 – Powitanie i rozpoczęcie spotkania.

9:15 – Kolędnicy misyjni – kolejna akcja?

10:00 – Kolędnicy – przygotowanie dalsze i bliższe.

10:45 – Przerwa na kawę.

11:15 – Pedagogia kolędników misyjnych.

12:00 – Przygotowanie bezpośrednie i kolędowanie w parafii.

12:45 – Modlitwa południowa.

13:00 – Obiad.

14:00 – spotkanie z misjonarzem.

15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia.

15:20 – Warsztaty praktyczne.

16:00 – Kolędnicy misyjni – wyzwanie i szansa dla duszpasterstwa. Konkurs: „Śladami tarnowskich misjonarzy i kolędników w republice Konga”.

17:00 – Eucharystia.

18:00 – Kolacja i zakończenie spotkania.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.

Zgłoszenia do 30 września do Prezesa POAK Pana Aleksandra Majerczaka nr telefonu: 508 392 800Designed byNet48.pl