Spotkanie z poseł Bartuś

W piątek 5 lipca o godzinie 20.00 w Szczawnicy miało miejsce spotkanie z Poseł Barbarą Bartuś zorganizowane przez szczawnicki  oddział  Akcji Katolickiej. Dzięki uprzejmości Księdza Proboszcza Franciszka Bondka wszyscy zainteresowani mogli zebrać się  w salce domu parafialnego by tam wymienić swoje refleksje.

Zebrani mieli okazję przysłuchać się wielu ważnym tematom dotyczących problemów społeczno – gospodarczych Polski (m. in. ZUS, narastające bezrobocie, prywatyzacja, propaganda w mediach, katastrofa smoleńska),wizji na przyszłość.

Mimo, iż frekwencja nie była tak liczna to Poseł Bartuś spotkała się z dużym uznaniem ze strony wszystkich obecnych na spotkaniu i wyraziła chęć udziału w kolejnych, na które już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy. Liczymy, iż będzie Nas coraz więcej.

Designed byNet48.pl