Spotkanie opłatkowe

Po raz kolejny 2 stycznia 2019 roku członkowie Akcji Katolickiej oraz ich duszpasterze -opiekun POAK- ks. proboszcz Tomasz Kudroń i honorowy członek Parafialnego i Diecezjalnego Oddziału Akcji katolickiej ks. prałat Franciszek Bondek spotkali się na tradycyjnym opłatku

Spotkanie dzięki uprzejmości ks. proboszcza Tomasza Kudronia miało miejsce na plebanii. Towarzyszyło mu wręczenie listów gratulacyjnych „Przykładny parafianin” Siostrze Barbarze Kożuch i Pani Zofii Gacek.

Listy gratulacyjne wręcza się tym parafianom, którzy kierując się na co dzień wartościami chrześcijańskimi, gorliwie praktykują wiarę, angażują się w życie parafii i dają przykład innym.

W spotkaniu uczestniczyli wyróżnieni w ubiegłych latach członkowie parafii i zaproszeni goście.

Po wspólnej modlitwie, połamaniu się opłatkiem i życzeniach, wspólne kolędowanie przy świątecznym stole upłynęło w bardzo miłej atmosferze.

Elżbieta Ząbkiewicz

Zdjęcia: Kazimierz Pałka

Designed byNet48.pl