Peregrynacja relikwii i obrazu św. Jana Pawła II

3 i 4 czerwca odbyło się nawiedzenie relikwii i obrazu Świętego Jana Pawła II w parafii pw św. Wojciecha w Szczawnicy z racji srebrnego jubileuszu AK w naszej diecezji.

Relikwie otrzymaliśmy od parafii w Sromowcach Niżnych 3 czerwca, skąd spływem Dunajca -ukochanym przez Ojca Świętego- na tratwach przewieźliśmy relikwie do przystani w Szczawnicy. Przywitanie relikwii przez wiernych nastąpiło na przystani, a następnie procesjonalnie z przystani do kościoła udaliśmy się na Mszę św. oraz czuwanie. W drodze do kościoła odmawialiśmy różaniec przeplatając go pieśniami maryjnymi.

Po przyjściu do kościoła i złożeniu relikwiarzy na ołtarzu, czekając w ciszy na rozpoczęcie Eucharystii spędziliśmy czas na modlitwie służącej do pogłębienia życia duchowego w zetknięciu się z widzialnymi znakami w postaci relikwii i obrazu tak Wielkiego Świętego. Podczas Eucharystii członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej uczestniczyli w czytaniu i modlitwie wiernych.

Po błogosławieństwie i pieśni, na zakończenie, był czas na czuwanie, które członkowie POAK wypełnili montażem modlitewnym, Litanią do Jana Pawła II, pieśniami, a na końcu proboszcz ks. Tomasz Kudroń poprowadził modlitwę do św. Jana Pawła II.

Czuwanie zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim.

Zakończenie peregrynacji rozpoczęło się drugiego dnia o godz. 700 we wtorek Mszą Świętą wotywną o Janie Pawle II. Członkowie Akcji Katolickiej uczestniczyli w czytaniu i modlitwie wiernych oraz przewodniczyli w modlitwie różańcowej.

Po Mszy św. nastąpiło indywidualne czuwanie członków POAK w cichej modlitwie w intencji Ojczyzny oraz rodzin naszej parafii aż do Nabożeństwa Godziny Miłosierdzia, którą poprzedziło wezwanie św. Jana Pawła II jako Apostoła Miłosierdzia, Koronka, Akt zawierzenia odczytany przez ks. proboszcza, ucałowanie relikwii i przekazanie ich przedstawicielom Oddziału Akcji Katolickiej z Krościenka.

Dzięki tej szczególnej obecności - w widzialnych znakach relikwii i obrazu tego Wielkiego Świętego - mieliśmy okazję, niejako dotknąć na nowo Jego życia, przypomnieć sobie Jego naukę i spojrzeć na swoje życie w świetle Jego pięknego życia.

 

Elżbieta Ząbkiewicz

https://tarnow.gosc.pl/doc/5622271.Flisacy-

Peregrynacja relikwii i obrazu św. Jana Pawła II w ... - YouTube
https://www.youtube.com › watch › v=K6Bu37zj2b0

Designed byNet48.pl