Aktualności

Noworoczne spotkanie POAK

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?

 

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?

Dlaczego śpiewamy kolędy?

 

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.

Dlatego, żeby podawać sobie ręce.

Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.

Dlatego, żeby sobie przebaczać.

(ks. Jan Twardowski)


Opłatek wigilijny (z łac. oblatum – "dar ofiarny") jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. Dzielenie się nim wyraża chęć bycia razem, bo przecież ludzie skłóceni nie zasiadają do wspólnego stołu. Ma swoją symbolikę w wymiarze nie tylko duchowym: sama materia opłatka: "chleb", podkreśla również doczesny charakter życzeń. W podtekście tego życzenia jest nawiązanie do modlitwy Ojcze Nasz: oby nam go nie zabrakło (chleba naszego powszedniego...). Symbolika chleba ma jeszcze inny wymiar: należy być jak chleb dobrym i jak chleb podzielnym. Łamanie się opłatkiem nawiązuje więc także do Mszy św., która jest uobecnieniem miłującego swój lud Chrystusa. Podobnie łamanie opłatka i składanie sobie życzeń jest wyrazem naszej jedności i miłości Chrystusa.

 

Spotkanie opłatkowe Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, które odbyło się 11 stycznia stało się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju świąt Bożego Narodzenia oraz obchodów Nowego Roku. Poprzedził go radosny koncert kolęd i pastorałek zatytułowany "Słuchaj, brzmi Aniołów pieśń” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Juhasy”, Grupy wokalnej i solistów Państwowej Szkoły Muzycznej oraz gościnnie wokalistki Ewy Marty Zachwiei w kościele w Szczawnicy.

Członkowie POAK – dzięki uprzejmości Księdza Proboszcza – spotkali się na plebanii, gdzie wspólne zebranie rozpoczęło się od wręczenia aktu nadania tytułu z numerem pierwszym Honorowego Członka Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Szczawnicy Księdzu Kanonikowi Franciszkowi Bondkowi. Kolejna część spotkania rozpoczęła się modlitwą zainicjowaną przez Księdza Proboszcza – dr Tomasza Kudronia.

Kolejna część spotkania upłynęła na dzieleniu się opłatkiem, składaniu serdecznych życzeń, wychwalaniu Bożego dzieła wcielenia i stworzenia - gromkim kolędowaniu przy świątecznym stole i przebiegła w miłej atmosferze na rozmowach, dzieleniu się pomysłami dotyczącymi działalności Akcji Katolickiej - wspólnej agapie.

 

„Wiersz staroświecki”

Pomódlmy się w Noc Betlejemską,

W Noc Szczęśliwego Rozwiązania,

By wszystko się nam rozplątało,

Węzły, konflikty, powikłania.

Oby się wszystkie trudne sprawy

Porozkręcały jak supełki,

Własne ambicje i urazy

Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

Oby w nas paskudne jędze

Pozamieniały się w owieczki,

A w oczach mądre łzy stanęły

Jak na choince barwnej świeczki.

Niech anioł podrze każdy dramat

Aż do rozdziału ostatniego,

I niech nastraszy każdy smutek,

Tak jak goryla niemądrego.

Aby wątpiący się rozpłakał

Na cud czekając w swej kolejce,

A Matka Boska - cichych, ufnych -

Na zawsze wzięła w swoje ręce.

Ks. Jan Twardowski

 

Dziękujemy wszystkim członkom Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, którzy zechcieli przybyć na to spotkanie.

 

tekst: Elżbieta Ząbkiewicz

zdjęcia: Danuta Mastalska, Elżbieta Ząbkiewicz

W hołdzie Dzieciątku

W godzinach przedpołudniowych ulicami Szczawnicy przeszedł już III Orszak Trzech Króli. Jego uczestnicy cieszyli się, że mogą wędrować pod pełnym słońca błękitnym niebem. Mróz dokuczał tylko trochę, zwłaszcza że atmosferę podgrzewały skoczne melodie kolęd i pastorałek granych i śpiewanych na przemian przez miejscową scholę dziecięcą ks. Grzegorza Gila i kapelę góralską Jaśka Kubika z Krościenka. Młodzież gimnazjalna i licealna zaprezentowała przygotowany przez Halinę Mastalską z Akcji Katolickiej program jasełkowy, najpierw wystawiany na trasie przemarszu, a później w kościele. Diabły, atakując widłami, jak zwykle próbowały przeszkodzić pobożnym wędrowcom i zawrócić ich z drogi, ale te niecne zabiegi udaremniły im zadziorne i dzielne anioły całkiem nieźle posługujące się mieczem.

Oprócz zabawy i śmiechu była też okazja do refleksji i zadumy, a tych dostarczyła scena przed pałacem Heroda, którą z prawdziwym talentem zagrali licealiści Bartek Lelito – Herod i Agnieszka Morawa – Śmierć. Na koniec wsłuchiwano się w słowa Trzech Króli, którzy podczas spotkania z Dzieciątkiem zwracali się do Niego jako do „Króla nad króle” i „Pana wszego świata”. Mędrcy ze wschodu nie patrzyli na Nowonarodzonego jak na małe, bezbronne dziecko, lecz rozpoznali w nim Zbawiciela. Dlatego z najgłębszym szacunkiem i pokorą złożyli Mu hołd należny największemu władcy.

Biorąc dziś udział w Orszaku, który odbywał się pod hasłem „W hołdzie Dzieciątku”, chcieliśmy i my dać publiczny wyraz naszej czci dla Jezusa – Króla i Zbawiciela świata.

Halina Mastalska

Zdjęcia: Danuta Mastalska i Alina Lelito

III Korowód Świętych AD2014

 

Nie lękaj się świętości – III Korowód Świętych w Szczawnicy

 

W piątek 31 X już po raz trzeci ulicami Szczawnicy przeszedł barwny Korowód świętych. Uczestniczyło w nim bardzo dużo osób, głównie gimnazjaliści, było też sporo dzieci ze szkoły podstawowej i nadspodziewanie dużo dorosłych. Wszyscy w holu gimnazjum zostali naznaczeni pieczęcią przynależności do Boga. To rola św. Aleksandra (prywatnie: prezesa Akcji Katolickiej).

Ponieważ wciąż jeszcze cieszymy się kanonizacją Jana Pawła II, hasło tegorocznego korowodu nawiązywało do jego wezwania i brzmiało: „Nie lękaj się świętości”. Słowa te znalazły się również, poniżej postaci świętego papieża Polaka, na korowodowej pieczęci, jak też powtarzały się w piosence – tegorocznym hymnie korowodu.

Przemarsz połączony był z teatrem ulicznym. W centralnych punktach miasta, a następnie w kościele, prezentowano sylwetki pięciu świętych/błogosławionych kobiet i pięciu równie czcigodnych mężczyzn, właśnie tych, których beatyfikował lub kanonizował Jan Paweł II, a zatem: mądrą doktor filozofii – Żydówkę i karmelitankę w jednej osobie – Edytę Stein, bł. druha Wicka Frelichowskiego, bł. siostrę Marię Karłowską – założycielkę Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej opiekującego się samotnymi matkami i ich dziećmi. Rocznicowo wspomniano bł. Edmunda Bojanowskiego (200 lat od narodzin) i bł. Karolinę Kózkę (100 lat od śmierci). Przywołano postać św. Maksymiliana Kolbego i bł. Marianny Biernackiej, których łączy to, że oboje dobrowolnie poszli na śmierć, oddając życie za bliźniego (za współwięźnia; za synową).

Opowieści o nich były okraszone nieraz zabawnymi dialogami toczonymi między Archaniołem Michałem, na czas korowodu wypuszczającym świętych z Nieba,  a Adwokatem Logiki Ziemskiej, często krytycznym wobec niebian, np. wobec św. Honorata, św. brata Alberta, a nawet wobec urodziwej i eleganckiej świętej hrabianki Urszuli Ledóchowskiej. Scenariusz był dziełem... św. Heleny (prywatnie: członkini Akcji Katolickiej).

Przemarsz i występ w kościele ubogacały piosenki o świętych śpiewane przez grupę wokalną „Gimbusy” pod kierownictwem nauczycielki gimnazjum pani Danuty Urban oraz przez scholę prowadzoną przez ks. Grzegorza Gila. Najżywsze bicie serc wywoływała piosenka „Paradiso” z filmu o św. Filipie Nerim, w polskiej wersji językowej śpiewana jako „Wolę Niebo”, czy też „Chcę do Nieba” albo: „Chcę być świętym”. Tak – i nie tylko tak – śpiewali duzi i mali, grubi i chudzi, słowem: wszyscy kandydaci do aureoli.

W liturgię słowa włączyli się: bł. Jan Beyzym (prywatnie: dyrektor gimnazjum) i św. Cecylia (prywatnie: członkini Akcji Katolickiej). Korowód zorganizował Parafialny Oddział Akcji Katolickiej oraz Gimnazjum Publiczne w Szczawnicy, przy najaktywniejszym udziale ks. Piotra Dydo-Rożnieckiego.

Halina Mastalska

Zdjęcia:Paweł Zachwieja

Więcej informacji: http://www.diecezja.t arnow.pl/index.php/wiadomoci/w-parafiach/5395-korowod-swietych-w-szczawnicy.html

Koronka 2014 -podsumowanie

Szczęść Boże!

W Szczawnicy na placu przy D.T. "Halka" w tym roku Koronką do Miłosierdzia Bożego modliło się ponad 80 osób.
Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy uczestniczyli we wspólnej modlitwie.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiamy serdecznie

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Szczawnicy

Dni Formacji Misyjnej dla Akcji Katolickiej

4 października 2014 roku w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie na Kozieńcu organizowane są

Dni Formacji Misyjnej dla członków Akcji Katolickiej.

Po długiej przerwie zostały one wznowione w 2013 r. i prowadzone są głównie w perspektywie przygotowania w parafiach przedsięwzięcia kolędników misyjnych.
Akcja Katolicka jest wymieniona w Dekrecie Soboru Watykańskiego dotyczącym misyjnej działalności Kościoła (nr 15), jako formacja, której Kościół powierza rolę duszpasterską.

Biskup tarnowski Andrzej Jeż zwrócił się specjalnym listem do członków AK o szczególną wrażliwość misyjną zwłaszcza o troskę o Kolędników Misyjnych.

Koszt udziału w dniu formacyjnym wynosi 30 złotych.

Program spotkania:

9:00 – Powitanie i rozpoczęcie spotkania.

9:15 – Kolędnicy misyjni – kolejna akcja?

10:00 – Kolędnicy – przygotowanie dalsze i bliższe.

10:45 – Przerwa na kawę.

11:15 – Pedagogia kolędników misyjnych.

12:00 – Przygotowanie bezpośrednie i kolędowanie w parafii.

12:45 – Modlitwa południowa.

13:00 – Obiad.

14:00 – spotkanie z misjonarzem.

15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia.

15:20 – Warsztaty praktyczne.

16:00 – Kolędnicy misyjni – wyzwanie i szansa dla duszpasterstwa. Konkurs: „Śladami tarnowskich misjonarzy i kolędników w republice Konga”.

17:00 – Eucharystia.

18:00 – Kolacja i zakończenie spotkania.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.

Zgłoszenia do 30 września do Prezesa POAK Pana Aleksandra Majerczaka nr telefonu: 508 392 800Więcej artykułów…

Designed byNet48.pl