Ideologia gender

Spis treści
Ideologia gender
Strona 2
Wszystkie strony

Nr 257 LUTY 2014 i Nr 258 MARZEC 2014


Czym jest gender?

Sami genderyści nie potrafią (i nie chcą) zdefiniować pojęcia gender, ponieważ podkładają pod nie wiele rozmaitych opisów. Niemniej jest w nich zasadniczy nurt twierdzeń, który ma ogromne znaczenie dla nas wszystkich. Przeczytałam trochę materiałów oraz kilka szokujących książek o gender i pragnę podzielić się informacjami na ten temat. Jednocześnie gorąco zachęcam do przeczytania chociaż jednej z tych książek. Ich zaletą jest to, że w zdecydowanej większości operują faktami, datami, nazwiskami – czego nie da się tu przedstawić, więc aby nie wydać się gołosłowną, odsyłam do lektury: 1. Marguerite A. Peeters, „Gender – światowa norma polityczna i kulturowa. Narzędzie rozeznania”, Warszawa 2013, ss. 200; 2. Marguerite A. Peeters, „Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Kluczowe pojęcia, mechanizmy działania”, Warszawa 2010, ss. 264; 3. Gabriele Kuby, „Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności”, Kraków 2013, ss. 440.Designed byNet48.pl