Dwudziestego trzeciego sierpnia minęła siedemdziesiąta rocznica śmierci ks. Jana Kozioła, który przez dwadzieścia lat pracował w Szczawnicy. Parafianie, którzy znali go osobiście, wspominają go jako kogoś wyjątkowego. Przekonanie o jego świątobliwości czy wręcz świętości jest bardzo silne, przekazuje się je z pokolenia na pokolenie.

W niedzielę 19 sierpnia dla przypomnienia tego niezwykłego kapłana obchodziliśmy Dzień Księdza Jana Kozioła. Uroczystość została zorganizowana przez Parafię św. Wojciecha i Szczawnicki Oddział Akcji Katolickiej, przy wsparciu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Związku Podhalan i PTTK . Uczestniczyli w niej nie tylko szczawniczanie, ale też krajanie ks. Kozioła. Przyjechali razem z księdzem proboszczem Stanisławem Krasoniem dużą grupą, liczącą blisko pięćdziesiąt osób, z Kolbuszowej Górnej (obecnie diecezja rzeszowska), gdzie ksiądz Jan się urodził, oraz z pobliskich jej miejscowości.

Staraniem miejscowego Oddziału PTTK przed budynkiem starej plebanii, naprzeciwko okien pokoju, w którym ks. prefekt przed laty mieszkał, została odsłonięta tablica pamiątkowa. Znajdujący się na niej napis głosi:  „W tym domu w latach 1922-1942 mieszkał wielki społecznik, niezwykle miłosierny dobroczyńca ubogich, założyciel organizacji religijnych, animator życia kulturalnego, propagator nowoczesnego rolnictwa, turystyki i krajoznawstwa, aktywny patriota w czasie pokoju i II wojny światowej, opiekuńczy i wymagający katecheta, do końca wierny swemu powołaniu, ks. Jan Kozioł. Codziennie czynami potwierdzał to, czego nauczał”.

Po odsłonięciu tablicy przez burmistrza Grzegorza Niezgodę oraz prezesa PTTK Marka Misztala i prezesa AK Aleksandra Majerczaka jej poświęcenia dokonał ksiądz kanonik Franciszek Bondek. Następnie wszyscy udali się do pobliskiego kościoła na Mszę świętą. Przewodniczył jej szczawnicki ksiądz proboszcz. W oprawę liturgiczną włączyli się członkowie Akcji Katolickiej, przedstawiciel rodziny ks. Kozioła, a także (utworzone naprędce) grupa chórzystów i kapela góralska. Homilię wygłosił ks. Franciszek Bondek. Osnuł ją na kanwie słów pierwszego czytania mszalnego: „Baczcie pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe”. Podkreślił związek między tymi słowami z „Księgi Przysłów” a życiem ks. prefekta Jana Kozioła.

Po Mszy św. uczestnicy obchodów w takt melodii wygrywanych przez góralską kapelę i w rytm różańcowych „zdrowasiek” udali się na cmentarz. Tam uroczystościom przewodniczył prezes Akcji Katolickiej Aleksander Majerczak. Wspomnienia o Księdzu Janie przybliżyła członkini Akcji Katolickiej Halina Mastalska. Pochodziły one ze świadectw uczniów księdza prefekta, które zebrał i spisał Pan Kazimierz Majerczak. On też barwnie opowiedział o manifestacji sprzed siedemdziesięciu lat, jaką stał się pogrzeb ukochanego księdza Jana Kozioła.
Panie Janina Grawicz i Stanisława Wiercioch ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich recytowały wiersze związane z życiem ks. Jana Kozioła. Piosenki o takiej też treści śpiewała i grała góralska kapela złożona z członków Związku Podhalan. Wzruszające było wystąpienie Pani Heleny Śpiewak z Kolbuszowej, stryjecznej wnuczki Księdza Jana. Nie tylko w jej oczach zakręciły się łzy.

Nie zabrakło wspólnej modlitwy przy grobie ks. Jana, a na znak pamięci o nim zapalono na jego grobie znicze i złożono wiązanki kwiatów.
Dzień Księdza Jana Kozioła przyczynił się do zadzierzgnięcia więzi miedzy parafianami ze Szczawnicy i parafianami z Kolbuszowej. Mówił o tym w końcowym wystąpieniu kolbuszowski ks. proboszcz Stanisław Krasoń. Są już wstępne plany na kolejne – już mniej podniosłe - spotkanie. Tym razem w Kolbuszowej.

Halina Mastalska