Blog

Idź głosować - apeluje Akcja Katolicka

24 MAJA. NIE ZLEKCEWAŻ TEJ DATY. IDŹ GŁOSOWAĆ!

Przed nami druga tura wyborów prezydenckich. Ogromnie ważnych dla kierunku rozwoju Polski, dla jej społecznego kształtu. Wyniki pierwszej tury pokazały, że Polacy wystawiają żółtą kartkę obecnemu sposobowi sprawowania władzy. Pokazują, że chcemy zmian. Pokazują, że nie zgadzamy się na zubożenie społeczeństwa, nieuczciwy podział dobra narodowego, na przerosty administracji, na nepotyzm, na źle wydawane pieniądze unijne, na prawodawstwo uderzające w rodzinę i chrześcijański system wartości. „Wszelka władza, która nie respektuje prawa Bożego, prędzej czy później staje się bandą złoczyńców” (św. Augustyn). To wszystko możemy zmienić. Wystarczy tylko dobrze zagłosować.

Akcja  Katolicka wielokrotnie wskazywała na niedostateczne korzystanie przez nas z mechanizmów demokracji. Umiemy narzekać, kreślić wspaniałe programy, pouczać, jak należałoby zarządzać naszym wspólnym dobrem – Polską. I nic więcej nie robimy. Dyskutujemy, a nie działamy. Pozwalamy, aby inni podejmowali decyzje, często szkodliwe dla kraju i dla społeczeństwa. Trzeba działać. Trzeba pójść w niedzielę, 24 maja, do Obwodowej Komisji Wyborczej, wziąć druk do głosowania, postawić krzyżyk przy naszym kandydacie, wrzucić druk do urny wyborczej. I czuwać nad uczciwością wyborów.

Te wybory mają wyjątkowy wymiar. Wybierać będziemy osobę najważniejszą w państwie.  Polska, Polacy potrzebują prezydenta, który będzie stał na straży Konstytucji RP i dobra narodu. Prezydenta, który nie będzie tylko patrzył na rosnącą emigrację młodych ludzi nie mogących znaleźć w kraju dobrze opłacanej pracy, kupić własnego mieszkania bez lichwiarskich kredytów, założyć normalnej rodziny, za którą będą sami odpowiedzialni. Chcielibyśmy, aby te rodziny  mogły także liczyć na pomoc państwa.

Bądźmy świadomymi obywatelami, nie dajmy sobie odebrać odpowiedzialności za własny kraj i za własne losy. Wybierzmy prezydenta godnego zaufania, rzetelnego, nie odbierającego społeczeństwu należnych mu przywilejów, przyjaznego rodzinom, broniącego systemu wartości „niepodlegających żadnych negocjacjom, jakimi są szacunek i obrona ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, rodzina oparta na trwałym małżeństwie mężczyzny i kobiety, prawo, a także obowiązek rodziców do wychowania dzieci, oraz promocja dobra wspólnego we wszystkich jego formach” ( Benedykt XVI ). Kraj potrzebuje prezydenta, który swą energią nada polskiej polityce niezbędnego dynamizmu.

12 maja obchodziliśmy 80. rocznicę śmierci wielkiego męża stanu, patrioty, polskiego rycerza, jak zwykł o sobie mówić marszałek Józef Piłsudski, który kiedyś powiedział: „Dopóki społeczeństwo jest bierne, spodziewa się wszystkiego od innych, tylko nie od siebie – nic nie nastąpi”. Nic się zmieni.

Chcemy zmieniać? Chcemy lepszej Polski? Idźmy głosować. Mamy ogromne możliwości, zwłaszcza wtedy, gdy potrafimy wspólnie podejmować mądre decyzje.

Prezes Zarządu

Krajowego Instytutu AK

Halina Szydełko

Warszawa, 12 maja 2015 r.

Maciej Zarębski

pisarz, regionalista, wydawca, dziennikarz, redaktor, podróżnik i fotografik, szczególnie związany poprzez miejsce urodzenia i działalność twórczą z ziemią świętokrzyską.

Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku, pracował w latach 1966-2003 jako lekarz, w tym na kontrakcie w Libii. Prezes Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego. Wydał blisko 300 książek jako redaktor, najpierw Biblioteki Staszowskiej, a po roku 2005 Świętokrzyskiej. Jest autorem 20 książek, głownie o tematyce podróżniczej, biograficznej, historycznej.

Za twórczość artystyczną oraz regionalistyczną uhonorowany wieloma odznaczeniami m. in. Krzyżem Kawalerskim OOP (2001), nagroda im. Hulewicza (2003), I Nagrodą Zygmunta Glogera, oraz medalem Gloria Medicinae (2010).

Żonaty, troje dzieci i trochę wnuków. Od 35 lat, jeżeli nie jest gdzieś w dalekim świecie – wiadomo podróżnik, znajduje chwilę czasu, aby zajrzeć do Szczawnicy.

Mateczniki polskości

Dlaczego tak ważne są mateczniki polskości

Obecnie toczy się walka o Polskę, o jej przyszłość, o narodowe oblicze. Walka ta rozgrywa się na wielu polach: rodzinnym, społecznym, politycznym i medialnym…

Bardzo ważna jest postawa rodziców. Uważam, że nawet osiągnięcie przez dzieci wieku dorosłego nie zwalnia rodziców z odpowiedzialności za ich postawę, zachowanie. Należy im, podobnie jak wtedy gdy dorastały, wyrażać opinię na temat spraw takich jak tradycja, religia, wiara. Po to by wiedziały, że pewne rzeczy w ich wydaniu (np. luźny stosunek do wiary co skutkuje omijaniem Kościoła) nie mogą się nam podobać. U części rodziców panuje zgubna opinia, że wobec dzieci dorosłych nie należy być „ośrodkiem” opiniotwórczym. Tak jakby przestało nas obchodzić ich zachowanie, stała się nieważne dla nas ich postawa i czyny. Są przecież dorośli i odpowiadają sami za to co robią. Nic bardziej błędnego. W perspektywie społecznej taką postawą dajemy przyzwolenie na liberalne przeobrażenia naszego życia publicznego. Na lansowanie obcego hasła róbta co chceta. Na lekceważący stosunek do religii, która - nie zapominajmy- od początku naszej państwowości była nierozerwalnie związana z kulturą rodzimą. Pamiętajmy więc, że przyzwolenie na taką „liberalną” postawę oznacza lekceważenie polskiej kultury, jej wielkich wartości humanistycznych.

Śmiem twierdzić, iż to wszystko spowodował fałszywy liberalizm, który na dobre się u nas rozpanoszył. Ten proces odchodzenia od polskości (tradycji, wiary i rodzimej kultury) rozpoczął się właśnie w latach 90. XX wieku. Wtedy to u nas otwarły się wszystkie granice…Również granice przyzwoitości.

Tolerancja bez odpowiedzialności może doprowadzić jedynie do zaniku polskości, do sytuacji, która po latach może jedynie spowodować utratę rzeczywistej pozycji rodziny, a w konsekwencji może wpłynąć na trwałość Polski. A tego skutkiem może być nawet utrata jej niepodległości. I dlatego tak ważne dla mnie jest skuteczne kontynuowanie tradycji, utrwalanie świadome naszej tożsamości narodowej, przypominanie ważnych faktów w dziejach naszego państwa poprzez m.in. czczenie wielkich sukcesów militarnych jak chociażby zdobycia Kremla czy zwycięstwa pod Wiedniem a nie naszych porażek. Bo tylko wtedy możemy wpływać na naszą dumę narodową i dzięki temu wykształcić u naszych rodaków postawę pełną godności. Tylko wtedy Polacy będą dobrze czuli się w charakterze członków Wspólnoty Europejskiej, jak będą świadomi swej bogatej historii a tej na pewno nie kształtuje świętowanie samych porażek…

I dlatego należy wychowanie obywatelskie prowadzić w domach, nawet moim zdaniem a może przede wszystkim z dorosłymi naszymi pociechami. I nie tylko po to, aby to nas zadowoliło, ale dla ich dobra, dobra ich dzieci a naszych wnuków.

Tymczasem nie sprzyja takiej postawie stanowisko rządu polskiego oraz wtórująca mu zgraja mediów publicznych. Odnosi się wrażenie, że zarówno przedstawiciele polskiego rządu jak i medialni decydenci prowadzą politykę niezgodną z polską racją stanu tj. zwiększaniem pozycji polskiej rodziny, utrwalaniem polskiej a nie unijnej wizji przyszłości naszego państwa. Uważam, że czas najwyższy położyć temu kres. Niestety nadzieja pokładana w partii opozycyjnej PiSie z roku na rok stale się zmniejsza. Przywódcy tej partii, posiadającej jedyny do przyjęcia dla Polaków, program politycznej odnowy kraju, coraz bardziej wpadają w pułapkę sprytnie zastawianą przez „pobratymców” i wikłają się bardzo aktywnie w potyczki personalne, udowadnianie że nie mają „garbu”, szukanie błędów PO/PSL etc. Skutkuje to utratą dynamiki działania a co za tym idzie osłabia skutecznie realizację celu zasadniczego – przejęcia władzy i skierowania polityki gospodarczej Polski na tory narodowe, a w zagranicznej, postawienie bardziej na innych sojuszników, poza UE na USA oraz Wielką Brytanię. (Niemcy i Rosja oraz sympatyzująca z nią Francja, to „przyjaciele” bardziej przypominający postawą wilka z bajeczki o owcach, do jakich chcieliby nas zaliczyć).

Za parę lat przemówi ulica i ona przyczyni się do zwiększenia skuteczności naszej cherlawej demokracji (koniec z manipulowaniem przy urnach wyborczych, wreszcie prawdziwa neutralność mediów). I wówczas naród okaże się prawdziwym suwerenem Polski. Nie mam nic przeciwko takiemu scenariuszowi pod warunkiem jednak, że zostanie zrealizowany bez ofiar.

Że jest to możliwe przypomnę wydarzenia związane z cudownym odrodzeniem Polski w listopadzie 1918 roku i szesnaście miesięcy „Solidarności 1980/81 . Aby do tego doszło musi nastąpić jednak obudzenie Polaków, odrodzenie się polskiej racji stanu, wzrost świadomości narodowej i uzmysłowienia sobie, że tak dalej być nie może. Musi nastąpić koniec otumaniania, oszukiwania i okradania Polaków a oni sami muszą stać się rzeczywistymi gospodarzami u siebie.

Odrodzony ruch regionalny może odegrać znaczną rolę w podnoszeniu świadomości narodowej Polaków Odrodzony - na bazie polskich mateczników patriotyzmu i kultury. Tylko działanie autentyczne, spontaniczne w oparciu o bogactwo naszej historii może doprowadzić do wzrostu patriotyzmu obywatelskiego i w konsekwencji patriotyzmu ogólnokrajowego. I dlatego w lutym 2014 roku powołaliśmy w Zagnańsku Ogólnokrajową Radę Patriotyzmu i Kultury, zaś 3 września 2014 roku przekształciliśmy Ośrodek Regionalizmu Świętokrzyskiego w Zagnańsku w Ośrodek Świętokrzyskich Mateczników Patriotyzmu i Kultury. Tworzymy obecnie mapę polskich mateczników polskości, jej wojewódzkie centra i wiodące ośrodki.

Naszym celem jest zorganizowanie w Zagnańsku lub Ciekotach, jesienią 2015 roku Zjazdu przedstawicieli polskich mateczników. Chcemy być zapleczem dla świadomych przemian społecznych w Polsce, prowadzących do stworzenia warunków rozwoju gospodarczego naszej Ojczyzny i jej silnej pozycji w Europie. Oby nam się to udało, czego u progu 2015 roku życzę sobie, ziemi świętokrzyskiej i Polsce.

Maciej A. Zarębski

Zagnańsk 28 grudnia 2014 r. Prezes Krajowej Rady Mateczników

Propozycje świątecznych życzeń

Życzenia świąteczne

 

Właśnie przyszła pora na pisanie i wysyłanie kartek z życzeniami świątecznymi. Za niedługo będziemy przesyłać życzenia drogą mailową. Pamiętajmy, że będziemy obchodzić Święta Wielkanocne, inaczej: Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Niech dobór kartek i treść życzeń do tego wielkiego wydarzenia nawiązuje.

Jeśli ktoś ma kłopot ze sformułowaniem życzeń, może skorzystać z kilkunastu wzorów podanych poniżej.

Więcej…

Designed byNet48.pl