plany

Plan pracy POAK w Szczawnicy na rok duszpasterski 2018/2019r.

M-c

Data

Planowane działanie

Miejsce realizacji

Temat do realizacji

Listopad

10.

16.

25.

Spotkanie Rady Instytutu AKDT za 2019 rok.

Zebranie POAK. Przygotowania do poświęcenia sztandaru

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata.

Tarnów, Szczawnica

 

Uczestnictwo w liturgii na Mszy Świętej w Szczawnicy. Wyjazd do Tarnowa

Grudzień

21

Zebranie POAK.

Przygotowania do Orszaku III Króli, opłatka, , wyłonienie laureatów „Wzorowy Parafianin”

Szczawnica

POAK koordynuje, oraz zabezpiecza korony i cukierki

Styczeń

6

?

16

Szczawnicki Orszak III Króli

Opłatek

Zebranie POAK

Szczawnica

 

Luty

20

Zebranie POAK

Szczawnica

 

Marzec

8,9,10

20

Rekolekcje

Zebranie POAK

Ciężkowice lub Stary Sącz

Szczawnica

 

Kwiecień

 

14

17

18

19

23

24

 

Droga Krzyżowa ulicami Szczawnicy, AK-st. 14

Zebranie POAK

Słudzy Pana – kapłani proszą o modlitwę”

Adoracja przy grobie.

Święto i odpust Świętego Wojciecha

Rozpoczęcie kiermaszu książki katolickiej...

Szczawnica

Szczawnica-kościół, dom parafialny

Szczawnica, Nowy Sącz,

 

Zamawiamy książki o tematyce katolickiej,religijnej, patriotycznej, regionalne w przeważającej ilości w BIBLOSIE. Kompletowanie książek zaczynamy już miesiąc wcześniej.

Maj

18

22

Stary Sącz. 20. rocznica pielgrzymki Jana Pawła II

Zebranie POAK

Stary Sącz

Szczawnica

 

Czerwiec

8

19

20

22 -26

28

Pielgrzymka na Jasną Górę

Zebranie POAK

Boże Ciało

Pielgrzymka AK na Litwę

Rozpoczęcie „Wytrwale Wzwyż”

Szczawnica, Częstochowa, Wilno, Kowno

Wiosenną porą razem ze szczawnickim oddziałem PTTK ustalamy przyszłe trasy i ich formę.

Lipiec

2

17

22

Odpust w Tuchowie

Zebranie POAK

Odpust Św. Kingi na Górze Zamkowej

Tuchów

Szczawnica

 

Sierpień

21

25

Zebranie POAK

Msza Św. W intencji Ks. Jana Kozioła

Szczawnica

 

Wrzesień

18

28

28

29

Zebranie POAK

Koronka w centrum Szczawnicy

Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich D.T.

św. Michała, odpust w Leśnicy i zakończenie „Wytrwale Wzwyż”

Szczawnica

Tarnów

Leśnica

 

Październik

16

22

31

Zabranie POAK

Uroczystość św. Jana Pawła II, patrona AK

Korowód Świętych

Szczawnica

Tarnów

 

Sprawozdanie z działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Szczawnicy za 2018 r.

I.

Walne Zebrania Członków POAK

Obecność

 

50%

Liczba zebrań 2

2

II.

Posiedzenia Zarządu POAK

Tak

100%

Liczba posiedzeń 4

4

III.

Spotkania POAK

 

Tematyka /czemu poświęcone - krótki opis/

Data

24.01.

Przygotowanie do wykładów na UNSJPII, rekolekcji dla liderów AK w Zakopanem, przygotowanie do uczczenia 100-Lecia Odzyskania Niepodległości, przygotowanie do adoracji mężczyzn przez 3 niedziele przed Wielkim Postem. Jesteśmy współorganizatorem biegu "Tropem Wilczym". Od lutego zgodnie propozycją i opracowaniem Ks. proboszcza Tomasza Kudronia comiesięczna modlitwa przy Mszy św. wieczornej za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Wojciecha zostanie poszerzona o modlitwy w ramach Nowenny za Ojczyznę.

28.02.

Poinformowałem o fundatorze sztandaru dla naszego oddziału. Ustalenie szczegółów Drogi Krzyżowej, którą drugiego marca prowadzić będzie nasz oddział. Diakon Łukasz Gazda, który uczestniczy w naszych spotkaniach przygotuje katechezę “Duch Święty duszą Kościoła"

14.03.

Przygotowanie do Drogi Krzyżowej 17.03. Przygotowania do kiermaszu. Będziemy pomagać w przygotowaniu Grobu Pańskiego.

18.04. (walne)

Jednogłośne podjęcie uchwały o nadaniu tytułu Honorowego Członka Szczawnickiego Oddziału Akcji Katolickiej Panu Andrzejowi Węglarzowi (Jałowcowi), fundatorowi sztandaru. Ustalenie szczegółów uczestnictwa członków POAK we Mszy Odpustowej Świętego Wojciecha i rozpoczęcie kiermaszu. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Przygotowanie do pielgrzymki do Strachociny. Pożegnanie, już księdza, Łukasza Gazdę.

16.05.

Przygotowanie do uczestnictwa w Procesjach Bożego Ciała-ołtarz POAK na Starym Kościelisku. Przygotowanie do pielgrzymki na Jasną Górę. W parafialnych spotkaniach synodalnych uczestniczy trzech członków Akcji Katolickiej.

13.06.

Spotkanie na plebani z okazji 50-lecia kapłaństwa Ks. prałata Franciszka Bondka. Zapisy na wyjazd do Tuchowa. Ustalenia dotyczące "Wytrwale Wzwyż". Ósmego lipca wejście na Przehybę, Msza św. w kaplicy na Sewerenówce i odsłonięcie tablicy poświęconej Żołnierzom Wyklętym-wspólna inicjatywa POAK oraz IPN Kraków.

 

18.07.

Ustalenia dotyczące adoracji Najświętszego Sakramentu 21. lipca oraz różańca w radiu RDN 9. września. Decyzja o "wyprawce" dla Ks. Piotra, który wyjeżdża na misje w Kazachstanie. Msza Święta w intencji Ks. Jana Kozioła, szczawnickiego katechety,który pracował w Szczawnicy w latach 1922-1942.

29.08.

13. września poprowadzimy Różaniec Fatimski. Apel do Członków POAK by czynnie uczestniczyli w tworzeniu strony internetowej naszego oddziału.

26.09.

Obchodziliśmy imieniny Księdza proboszcza, Tomasza Kudronia. Dyskusja na temat filmu "Kler" i protest przeciw jego projekcji w " Dworku Gościnnym". 5.09. pożegnaliśmy Ks. Piotra. Pięciu członków AK założyło dla księdza margaretkę. Przygotowanie do Koronki do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast, oraz do Różańca 17. i 27. października.

17.10.

Organizacja Corocznego Korowodu Świętych. W tym roku "wiodącymi świętymi będą święci związani ze Szczawnicą i okolicą. Przed korowodem odbędzie się wręczenie nagród laureatom na poziomie parafialnym w konkursie "Myśląc Ojczyzna - Jan Paweł II"

22.11.

**

Ustalenie daty opłatka. Ustalenie daty i formy poświęcenia sztandaru. Zgłaszanie kandydatur do wyróżnień POAK w 2018 r. Wstępne przygotowania do Orszaku III Króli.

19.12.(walne)

**

Wyłonienie laureatów "Wzorowy Parafianin". Ustalenie szczegółów dotyczących Orszaku III Króli i opłatka.

Razem:

(liczba spotkań) 12

Liczba członków zwyczajnych wg stanu na dzień 31.10.2018: 30 członków zwyczajnych

 

IV.

Realizacja programu ogólnodiecezjalnego i dekanalnego /zaznaczyć właściwe x /

Tak

Nie

1.

Realizacja programu formacyjnego wg publikacji: „Akcja Katolicka szkołą wiary i apostolstwa. Otrzymaliście w darze Ducha Świętego”. Materiały formacyjne na 2018

X

 

2.

Udział prezesa lub zastępcy w spotkaniu Rady Instytutu w dniu 03.02.2018r.

X

 

3.

Rekolekcje dla Prezesów i Członków POAK, Ciężkowice 16-18.02.2018r.

(podać liczbę uczestników)

 

X

4.

Rekolekcje dla liderów w Zakopanem 23-25.02.2018r.

(podać liczbę uczestników)

5

 

5.

Udział we Mszy Świętej inaugurującej UNSJPII w Tarnowie 5.01.2018r.

 

X

6.

Spotkania opłatkowe lub inne wspólne działanie w dekanatach (podać jakie, np. organizacja pielgrzymki, majówki, uroczystości św. Wojciecha)

X

 

7.

Udział członków POAK w wykładach UNSJPII

(podać liczbę uczestników)

11

 

8.

Uroczystość Świętego Wojciecha – Patrona Polski i Patrona Akcji Katolickiej w Polsce. 23.04.2018 r. (czy POAK brał udział, lub sam organizował)

X

 

9.

Udział członków POAK w inauguracji V Synodu Diecezji Tarnowskiej

(podać liczbę uczestników)

1

 

10.

Międzydiecezjalna pielgrzymka AK DT do Strachociny do św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski i Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej 28.04.2018r.

(podać liczbę uczestników)

20

 

11.

Promocja albumu „Ziemia Świętych i błogosławionych. Relikwie i Relikwiarze Diecezji Tarnowskiej” 17.05.2018r.

(podać liczbę uczestników)

 

xx

12.

Ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę 09.06.2018r.

(jeżeli tak, podać ile osób z POAK)

6

 

13.

Pielgrzymka Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej do Tuchowa 02.07.2018r.

(jeżeli tak, podać ile osób z POAK, czy ze sztandarem POAK?)

7

 

14.

Pielgrzymka AK DT do Warszawy z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości 6-8.07.2018r.

 

X

15.

Udział we Mszy Świętej z okazji 50. rocznicy śmierci ks. bp. Karola Pękali w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie 14.08.2018r.

(jeżeli tak, podać ile osób z POAK)

 

X

16.

Organizacja i uczestnictwo w modlitwie „Koronką do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata” 28. 09. 2018r.

X

 

17.

Diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny w Tarnowie 14.10.2018r.

 

X

18.

Modlitwa za Prezydenta RP i parlamentarzystów

X

 

19.

Plan Pracy POAK na rok 2019 (uchwalony i przekazany do DIAK)

X

 

20.

Składki członkowskie za rok 2018 czy rozliczone?

Składki członkowskie za rok 2018 rozliczone.

X

 

21.

Czy POAK współpracuje z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, w jakim zakresie? W Szczawnicy nie ma Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

 

X

22.

Czy DIAK współpracuje z innymi grupami w Kościele (jeśli tak to z jakimi)?

SRK

X

 

23.

Czy istnieją strony www POAK? www.akszczawnica.pl

X

 

24.

Nowi członkowie/ kandydaci (jeżeli są, wpisać w miejsce liczbę)

1

 

25.

 • Działania ewangelizacyjne (np. nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca, nabożeństwa różańcowe, organizacja Dnia Dziecka, procesji fatimskich)

 • Obrona życia (np. duchowa adopcja dziecka poczętego, organizacja Marszu dla Życia i Rodziny, wspomaganie osób angażujących się w czynną obronę życia)

 • Działalność na rzecz misji

 • Promocja mediów katolickich – np. rozprowadzanie prasy katolickiej; obecność w mediach

 • Uczestnictwo POAK w organizacji festynu charytatywnego w parafii

V.

Proszę wymienić najważniejsze podejmowane przejawy działalności POAK w parafii

 

W zakresie formacyjnym

Katecheza dla dorosłych prowadzona przez Ks. proboszcza i asystenta POAK Tomasza Kudronia, comiesięczne modlitwy za Ojczyznę

W zakresie organizacyjnym

i współpracy z innymi grupami

"Wytrwale Wzwyż", " Szczawnicki Orszak III Króli", Korowód Świętych. Współpraca obejmuje wszystkie szkoły i przedszkola w Szczawnicy, organizacje parafialne jak Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oraz organizacje świeckie jak PTTK, Wspólnota Leśno-Gruntowa.

VI.

Inne interesujące działania podejmowane przez POAK

 

Kiermasz Książki Katolickiej, Patriotycznej i Regionalnej, "Wytrwale Wzwyż" - wycieczki w góry z modlitwą, dyspozycyjność do pomocy w parafii.

VII.

Działania na rzecz rozwoju Akcji Katolickiej w parafii /jeżeli były, proszę opisać jakie/:

Zachęcamy do nas, przez nasze działania w parafii, przez naszą stronę internetową www.akszczawnica.pl oraz przekazywanie naszych inicjatyw i działań w czasopismach nie tylko regionalnych

 

VIII.

Problemy w działalności POAK /jeżeli są opisać jakie/

Brak struktur dekanalnych. W dekanacie jest pięć POAK, lecz tylko dwie są "czynne".

IX

Proszę wymienić najważniejsze inicjatywy w działalności POAK a w szczególności w zakresie:

 • Oświatowo – wychowawczym:

Organizacja konkursu na szczeblu ponadparafialnym Szczawnica i Szlachtowa

 • Kulturalnym i informacyjno – wydawniczym:

Coroczny kiermasz książki katolickiej, patriotycznej,regionalnej. Kiermasz związany jest z patronem parafii i AK św. Wojciechem i od św. Wojciecha trwa z reguły do połowy maja. Ułatwia mieszkańcom Szczawnicy i kuracjuszom dostęp do wartościowej książki, oraz zakup wartościowych prezentów na komunię i bierzmowanie (najbliższe księgarnie z prawdziwego zdarzenia są w Nowym Targu i w Nowym Sączu). Wyjeżdżamy też do zaprzyjaźnionego POAK w Sromowcach Niżnych.

 • Naukowym:

Uczestniczymy (zachęciliśmy także osoby z poza POAK) w UNSJPII

 • Charytatywnym:

 • Ochrony zdrowia:

 • Turystyczno-sportowym:

Coroczna wakacyjna akcja "Wytrwale Wzwyż". Wspólnie ze szczawnickim oddziałem PTTK organizujemy wycieczki interesujące a nieoferowane przez biura podróży miejsca. W trakcie odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji Ojczyzny. Często docelowym punktem jest Msza Święta np. Turbacz, Przehyba, Hala Łabowska, Litmanowa czy Lewocza. Bywa, że wyprawa jest z księdzem, wtedy jest specjalna msza dla uczestników WW, otwarta dla wszystkich. Bywa tak między innymi w Litmanowej, Czerwonym Klasztorze, na Przysłopie. Dla najmłodszych są konkursy z nagrodami książkowymi i upominki.

 • Gospodarczym:

 • Innym wyżej nie wymienionym:

Ilościowe (w %) grupy wiekowe członków POAK:

- do 40 lat - 0

- 40-50 lat - 17

- 50-60 lat - 20

- powyżej 60 lat - 63

Czy parafialny Oddział Akcji Katolickiej posiada własny sztandar, (jeżeli tak to od kiedy?)

listopad 2018

Czy członkowie POAK pełnią funkcje w strukturach samorządowych, jeśli tak to ile osób i w jakich strukturach?

NIE

 

Adres mailowy do korespondencji:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Zgoda na korespondencję mailową

TAK

Sprawozdanie sporządził: Aleksander Majerczak- prezes POAK

Designed byNet48.pl