plany

PLAN PRACY POAK W SZCZAWNICY NA 2020 r.

grudzień

 1. 14. Zebranie Ogólne POAK. Organizacja Orszaku III Króli i ustalenie terminu spotkania opłatkowego.

styczeń

 1. 13. Opłatek POAK. Zapraszamy zawsze kapłanów, siostry zakonne, i naszych laureatów, a przede wszystkim laureatów 2019 r.
 2. 06. VIII Szczawnicki Orszak III Króli. Przy współpracy m. in. z ochronką, szkołami.
 3. 29. Zebranie Ogólne POAK.

luty

 1. 9,16,23. Nabożeństwo 40-godzinne, adoracje mężczyzn prowadzone przez nasz oddział.
 2. ? Droga Krzyżowa w kościele, termin jeszcze nie ustalony.
 3. 22. Walne Zebranie POAK.

marzec

 1. ? Prace przy obelisku i tablicach upamiętniających Żołnierzy Wyklętych.
 2. ? Droga Krzyżowa w kościele, data jeszcze nie ustalona.
 3. 18. Zebranie Ogólne POAK.

kwiecień

 1. 5. Droga Krzyżowa ulicami Szczawnicy. AK – stacja XIV.
 2. 9. „Słudzy Pana proszą o modlitwę”, modlitwa za kapłanów w Wielki Czwartek
 3. 10. Adoracja przy grobie Pana Jezusa.
 4. 15 Zebranie Ogólne POAK.
 5. 23 Uroczystości św. Wojciecha w Tarnowie.
 6. ? Uroczystości św. Wojciecha w Szczawnicy.
 7. 28. „Kiermasz św. Wojciecha” - szósty kiermasz książki.

maj

 1. 20. Międzydiecezjalne spotkanie wszystkich członków AKDT w związku z zakończeniem peregrynacji relikwii i obrazu Jana Pawła II,Patrona AK w Polsce, w setną rocznicę jego urodzin, w parafii błogosławionej Karoliny Kózki w Tarnowie.
 2. 20. Zebranie Ogólne POAK.

czerwiec.

 1. 17. Zebranie POAK.
 2. 20. Pielgrzymka na Jasną Górę (sobota).
 3. 28. Siódma edycja „Wytrwale Wzwyż”, tym razem motto naszych, z reguły niedzielnych wypraw to 102 - lecie Odzyskania Niepodległości i 100 - lecie urodzin Karola Wojtyły, św. Jana Pawła II.

lipiec

 1. 02. Odpust w Tuchowie (czwartek).
 2. 10. 65 – rocznica obławy na Żołnierzy Wyklętych w Krzemieninach.
 3. 15. Zebranie POAK.
 4. 26. Odpust św. Kingi na Górze Zamkowej.

sierpień

 1. 16. Zebranie Ogólne POAK.
 2. 26. Msza św. w intencji ks. Jana Kozioła w kaplicy Parku Dolnego i przejście z różańcem na cmentarz.

wrzesień

 1. 8. Świętowanie jubileuszu 25 – lecia w POAK.
 2. ? Prowadzenie Nabożeństwa Fatimskiego.
 3. 16. Zebranie Ogólne POAK.
 4. 26. Koronka do Bożego Miłosierdzia w centrum Szczawnicy.
 5. 28. Odpust w Leśnicy. Zakończenie WW2020.

październik

 1. 11. Diecezjalny Marsz Życia i Rodziny. Dzień Papieski.
 2. ? Nabożeństwo Fatimskie, prowadzą członkowie POAK.
 3. 22. Zebranie Ogólne POAK.
 4. 22. Uroczystości św. Jana Pawła II Patrona Pierwszorzędnego Akcji Katolickiej.
 5. 30. IX Korowód Świętych.

listopad

 1. 11. 102 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
 2. 18. Zebranie ogólne POAK. Zgłaszanie kandydatów do wyróżnień.
 3. 22. Pielgrzymka Akcji Katolickiej do bazyliki Katedralnej w Tarnowie w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla wszechświata – święto patronalne Akcji Katolickiej.

Co miesiąc w ostatni czwartek miesiąca członkowie POAK na Mszy św. wieczornej uczestniczą w liturgii i prowadzą modlitwę za Ojczyznę. Po mszy Ks. Proboszcz Tomasz Kudroń – asystent POAK Sz prowadzi katechezę dla dorosłych. W nieznanym jeszcze terminie planujemy prace porządkowe przy krzyżu na Bryjarce. W św. Wojciecha, Boże Ciało i oktawę Bożego Ciała członkowie POAK niosą feretron ze św. Franciszkiem. Zebrania zaczynają się i kończą modlitwą oraz zawierają katechezę wg programu.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POAK W PARAFII ŚW. WOJCIECHA B.M. W SZCZAWNIY ZA 2019 ROK.

W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 Walne Zgromadzenia Członków

i 4 posiedzenia Zarządu POAK.

Liczba członków zwyczajnych wg stanu na 31.10.2019 wynosi: 28 oraz

2 członków wspierających i 2 członków honorowych.

Realizacja programu ogólnodiecezjalnego i dekanalnego

 

W roku sprawozdawczym realizowano program formacyjny wg publikacji nr35 „ W mocy Bożego Ducha”. Materiały formacyjne na 2019 r.

10.11.2019 r. Prezes POAK Aleksander Majerczak wziął czynny udział w spotkaniu Rady Instytutu.

25.11.2019 r. 16 osób – w tym 10 członków POAK wzięło udział w Uroczystości Jezusa Króla Wszechświata w bazylice katedralnej w Tarnowie.

2.01.2019 r. opłatek członków POAK

6.04.2019 r. Prezes POAK wziął udział w spotkaniu nadzwyczajnym Rady Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

30.04.2019 r. POAK brał czynny udział w uroczystościach Świętego Wojciecha – Patrona Polski i Patrona Akcji Katolickiej w Polsce.

18.04.2019 r. członkowie POAK po liturgii Wielkiego Czwartku rozdawali przed kościołem „wizytówki" z imieniem księdza, rokiem jego święceń oraz intencją (tą samą dla wszystkich księży) w ramach akcji „Modlimy się za kapłanów – „Słudzy Pana – kapłani proszą o modlitwę”

18.05.2019 r. członkowie POAK wzięli czynny udział w pielgrzymce AK DT do Starego Sącza w uroczystościach rozpoczynających peregrynację obrazu i relikwii Jana Pawła II , Patrona AK Polsce.

2.07.2019 r. 10 członków POAK wzięło udział w pielgrzymce AKDT do Tuchowa.

14.09.2019 r. członkowie POAK zainicjowali czuwanie „Polska pod Krzyżem”

28.09.2019 r. o godz.1500 członkowie POAK w grupie liczącej około 100 osób zgromadzili się, by razem z mieszkańcami Szczawnicy i turystami odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

28.09.2019 r. Prezes POAK wziął udział w X Diecezjalnym Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Tarnowie pod hasłem „Co słyszycie na ucho, głoście na dachach”.

W roku sprawozdawczym 9 członków POAK brało czynny udział w wykładach Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II działającego przy AK w Nowym Sączu.

POAK złożyło materialną ofiarę na peregrynację obrazu i relikwii św. Jana Pawła II, Patrona AK w Polsce.

6.10.2019 r. członkowie POAK wzięli udział Diecezjalnym Marszu dla Życia i Rodziny w Nowym Sączu.

11.11.2019 r. udział w uroczystościach z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Najważniejsze przejawy działalności POAK w parafii

W zakresie formacyjnym:

23.04.2019 r. poświęcenie sztandaru Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej ufundowanego przez Andrzeja Węglarza, rodaka mieszkającego w USA.

29 — 31.10.2019 r. Współorganizacja parafialnej pielgrzymki dziękczynnej i patriotycznej do Częstochowy, Kalisza, Poznania, Gniezna i Lichenia.

Comiesięczne katechezy dla dorosłych prowadzone przez Księdza Proboszcza oraz katechezy „W mocy Bożego Ducha”.

 

W zakresie organizacyjnym i współpracy z innymi grupami:

31.10.2019 r. „Korowód Świętych” (współpraca z Parafią, Szkołą Podstawową nr 2 i Ochronką)

Okres wakacyjny lipiec- sierpień- wrzesień „Wytrwale Wzwyż” (współpraca z PTTK).

6.01.2019 r. „Szczawnicki Orszak Trzech Króli” ( współpraca ze Związkiem Podhalan, Teatrem Amatorskim, Miejskim Ośrodkiem Kultury).

 

Inne działania podejmowane przez POAK:

Cykliczny „Kiermasz Książki Religijnej, Patriotycznej i Regionalnej” organizowany w okresie przed komunijnym ułatwia parafianom zakup pamiątek i prezentów, uzupełnianie biblioteczek domowych. Piątego maja jedziemy z książkami do przyjaciół ze Sromowiec Niżnych.

Z inicjatywy Ks. Proboszcza zostały wykonane ikony z rozbiórkowego drewna kościelnego, które były rozprowadzane podczas kiermaszu i w okresie wakacyjnym.

25.08.2019 r. Dzień ks. Jana Kozioła Oficjalne otwarcie ścieżki im. Ks. Jana Kozioła prowadzącej na Jarmutę (wspólnie z PTTK).

Uczestnictwo we Mszy św. w intencji ks. Jana Kozioła w kaplicy w Parku Dolnym.

Przejście na na cmentarz parafialny (w trakcie -- odmawianie różańca) i złożenie kwiatów na Jego grobie. Ksiądz Jan Kozioł był dobrym duchem szczawnickiej parafii. Z oddaniem zajmował się wychowywaniem dzieci i młodzieży. Starał się urozmaicić im codzienne życie organizując konkursy, zawody sportowe oraz liczne pielgrzymki. Troszczył się również o ich życie duchowe, prowadząc w szkołach katechezy. Ksiądz interesował się również pracą rolników. Uczył ich sadzić i pielęgnować ziemniaki, buraki i drzewa owocowe. Spieszył z pomocą w czasie nieszczęść dotykających parafian. Pomagał między innymi przy gaszeniu wielkiego pożaru, który wybuchł na Miedziusiu kilka lat przed II wojną światową.

Ksiądz zmarł 23 sierpnia 1942 roku. Niezwykłym sposobem na wyrażenie tej pamięci oraz uczczenie 125 rocznicy Jego urodzin było utworzenie ścieżki na Jarmutę imienia Ks. Kozioła.

 

Działania na rzecz rozwoju Akcji Katolickiej

POAK kontynuuje wyróżnienia dla osób, które swoją postawą,wizerunkiem, zaangażowaniem w życie parafii na to zasługują.

Przez cały rok POAK współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Kultury, redakcją „Z Doliny Grajcarka”, w którym to miesięczniku ukazują się artykuły członków oddziału,materiały o POAK i relacje z wydarzeń zrealizowanych przez członków POAK.

 

Składki członkowskie za rok 2019 zostały rozliczone.

POAK posiada własny sztandar ufundowany przez Andrzeja Węglarza i poświęcony 23.04.2019 r.

 

Adres do korespondencji: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

nr tel. do kontaktu: 508392800

 

Plan pracy POAK w Szczawnicy na rok duszpasterski 2018/2019r.

M-c

Data

Planowane działanie

Miejsce realizacji

Temat do realizacji

Listopad

10.

16.

25.

Spotkanie Rady Instytutu AKDT za 2019 rok.

Zebranie POAK. Przygotowania do poświęcenia sztandaru

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata.

Tarnów, Szczawnica

 

Uczestnictwo w liturgii na Mszy Świętej w Szczawnicy. Wyjazd do Tarnowa

Grudzień

21

Zebranie POAK.

Przygotowania do Orszaku III Króli, opłatka, , wyłonienie laureatów „Wzorowy Parafianin”

Szczawnica

POAK koordynuje, oraz zabezpiecza korony i cukierki

Styczeń

6

?

16

Szczawnicki Orszak III Króli

Opłatek

Zebranie POAK

Szczawnica

 

Luty

20

Zebranie POAK

Szczawnica

 

Marzec

8,9,10

20

Rekolekcje

Zebranie POAK

Ciężkowice lub Stary Sącz

Szczawnica

 

Kwiecień

 

14

17

18

19

23

24

 

Droga Krzyżowa ulicami Szczawnicy, AK-st. 14

Zebranie POAK

Słudzy Pana – kapłani proszą o modlitwę”

Adoracja przy grobie.

Święto i odpust Świętego Wojciecha

Rozpoczęcie kiermaszu książki katolickiej...

Szczawnica

Szczawnica-kościół, dom parafialny

Szczawnica, Nowy Sącz,

 

Zamawiamy książki o tematyce katolickiej,religijnej, patriotycznej, regionalne w przeważającej ilości w BIBLOSIE. Kompletowanie książek zaczynamy już miesiąc wcześniej.

Maj

18

22

Stary Sącz. 20. rocznica pielgrzymki Jana Pawła II

Zebranie POAK

Stary Sącz

Szczawnica

 

Czerwiec

8

19

20

22 -26

28

Pielgrzymka na Jasną Górę

Zebranie POAK

Boże Ciało

Pielgrzymka AK na Litwę

Rozpoczęcie „Wytrwale Wzwyż”

Szczawnica, Częstochowa, Wilno, Kowno

Wiosenną porą razem ze szczawnickim oddziałem PTTK ustalamy przyszłe trasy i ich formę.

Lipiec

2

17

22

Odpust w Tuchowie

Zebranie POAK

Odpust Św. Kingi na Górze Zamkowej

Tuchów

Szczawnica

 

Sierpień

21

25

Zebranie POAK

Msza Św. W intencji Ks. Jana Kozioła

Szczawnica

 

Wrzesień

18

28

28

29

Zebranie POAK

Koronka w centrum Szczawnicy

Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich D.T.

św. Michała, odpust w Leśnicy i zakończenie „Wytrwale Wzwyż”

Szczawnica

Tarnów

Leśnica

 

Październik

16

22

31

Zabranie POAK

Uroczystość św. Jana Pawła II, patrona AK

Korowód Świętych

Szczawnica

Tarnów

 

Sprawozdanie z działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Szczawnicy za 2018 r.

I.

Walne Zebrania Członków POAK

Obecność

 

50%

Liczba zebrań 2

2

II.

Posiedzenia Zarządu POAK

Tak

100%

Liczba posiedzeń 4

4

III.

Spotkania POAK

 

Tematyka /czemu poświęcone - krótki opis/

Data

24.01.

Przygotowanie do wykładów na UNSJPII, rekolekcji dla liderów AK w Zakopanem, przygotowanie do uczczenia 100-Lecia Odzyskania Niepodległości, przygotowanie do adoracji mężczyzn przez 3 niedziele przed Wielkim Postem. Jesteśmy współorganizatorem biegu "Tropem Wilczym". Od lutego zgodnie propozycją i opracowaniem Ks. proboszcza Tomasza Kudronia comiesięczna modlitwa przy Mszy św. wieczornej za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Wojciecha zostanie poszerzona o modlitwy w ramach Nowenny za Ojczyznę.

28.02.

Poinformowałem o fundatorze sztandaru dla naszego oddziału. Ustalenie szczegółów Drogi Krzyżowej, którą drugiego marca prowadzić będzie nasz oddział. Diakon Łukasz Gazda, który uczestniczy w naszych spotkaniach przygotuje katechezę “Duch Święty duszą Kościoła"

14.03.

Przygotowanie do Drogi Krzyżowej 17.03. Przygotowania do kiermaszu. Będziemy pomagać w przygotowaniu Grobu Pańskiego.

18.04. (walne)

Jednogłośne podjęcie uchwały o nadaniu tytułu Honorowego Członka Szczawnickiego Oddziału Akcji Katolickiej Panu Andrzejowi Węglarzowi (Jałowcowi), fundatorowi sztandaru. Ustalenie szczegółów uczestnictwa członków POAK we Mszy Odpustowej Świętego Wojciecha i rozpoczęcie kiermaszu. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Przygotowanie do pielgrzymki do Strachociny. Pożegnanie, już księdza, Łukasza Gazdę.

16.05.

Przygotowanie do uczestnictwa w Procesjach Bożego Ciała-ołtarz POAK na Starym Kościelisku. Przygotowanie do pielgrzymki na Jasną Górę. W parafialnych spotkaniach synodalnych uczestniczy trzech członków Akcji Katolickiej.

13.06.

Spotkanie na plebani z okazji 50-lecia kapłaństwa Ks. prałata Franciszka Bondka. Zapisy na wyjazd do Tuchowa. Ustalenia dotyczące "Wytrwale Wzwyż". Ósmego lipca wejście na Przehybę, Msza św. w kaplicy na Sewerenówce i odsłonięcie tablicy poświęconej Żołnierzom Wyklętym-wspólna inicjatywa POAK oraz IPN Kraków.

 

18.07.

Ustalenia dotyczące adoracji Najświętszego Sakramentu 21. lipca oraz różańca w radiu RDN 9. września. Decyzja o "wyprawce" dla Ks. Piotra, który wyjeżdża na misje w Kazachstanie. Msza Święta w intencji Ks. Jana Kozioła, szczawnickiego katechety,który pracował w Szczawnicy w latach 1922-1942.

29.08.

13. września poprowadzimy Różaniec Fatimski. Apel do Członków POAK by czynnie uczestniczyli w tworzeniu strony internetowej naszego oddziału.

26.09.

Obchodziliśmy imieniny Księdza proboszcza, Tomasza Kudronia. Dyskusja na temat filmu "Kler" i protest przeciw jego projekcji w " Dworku Gościnnym". 5.09. pożegnaliśmy Ks. Piotra. Pięciu członków AK założyło dla księdza margaretkę. Przygotowanie do Koronki do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast, oraz do Różańca 17. i 27. października.

17.10.

Organizacja Corocznego Korowodu Świętych. W tym roku "wiodącymi świętymi będą święci związani ze Szczawnicą i okolicą. Przed korowodem odbędzie się wręczenie nagród laureatom na poziomie parafialnym w konkursie "Myśląc Ojczyzna - Jan Paweł II"

22.11.

**

Ustalenie daty opłatka. Ustalenie daty i formy poświęcenia sztandaru. Zgłaszanie kandydatur do wyróżnień POAK w 2018 r. Wstępne przygotowania do Orszaku III Króli.

19.12.(walne)

**

Wyłonienie laureatów "Wzorowy Parafianin". Ustalenie szczegółów dotyczących Orszaku III Króli i opłatka.

Razem:

(liczba spotkań) 12

Liczba członków zwyczajnych wg stanu na dzień 31.10.2018: 30 członków zwyczajnych

 

IV.

Realizacja programu ogólnodiecezjalnego i dekanalnego /zaznaczyć właściwe x /

Tak

Nie

1.

Realizacja programu formacyjnego wg publikacji: „Akcja Katolicka szkołą wiary i apostolstwa. Otrzymaliście w darze Ducha Świętego”. Materiały formacyjne na 2018

X

 

2.

Udział prezesa lub zastępcy w spotkaniu Rady Instytutu w dniu 03.02.2018r.

X

 

3.

Rekolekcje dla Prezesów i Członków POAK, Ciężkowice 16-18.02.2018r.

(podać liczbę uczestników)

 

X

4.

Rekolekcje dla liderów w Zakopanem 23-25.02.2018r.

(podać liczbę uczestników)

5

 

5.

Udział we Mszy Świętej inaugurującej UNSJPII w Tarnowie 5.01.2018r.

 

X

6.

Spotkania opłatkowe lub inne wspólne działanie w dekanatach (podać jakie, np. organizacja pielgrzymki, majówki, uroczystości św. Wojciecha)

X

 

7.

Udział członków POAK w wykładach UNSJPII

(podać liczbę uczestników)

11

 

8.

Uroczystość Świętego Wojciecha – Patrona Polski i Patrona Akcji Katolickiej w Polsce. 23.04.2018 r. (czy POAK brał udział, lub sam organizował)

X

 

9.

Udział członków POAK w inauguracji V Synodu Diecezji Tarnowskiej

(podać liczbę uczestników)

1

 

10.

Międzydiecezjalna pielgrzymka AK DT do Strachociny do św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski i Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej 28.04.2018r.

(podać liczbę uczestników)

20

 

11.

Promocja albumu „Ziemia Świętych i błogosławionych. Relikwie i Relikwiarze Diecezji Tarnowskiej” 17.05.2018r.

(podać liczbę uczestników)

 

xx

12.

Ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę 09.06.2018r.

(jeżeli tak, podać ile osób z POAK)

6

 

13.

Pielgrzymka Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej do Tuchowa 02.07.2018r.

(jeżeli tak, podać ile osób z POAK, czy ze sztandarem POAK?)

7

 

14.

Pielgrzymka AK DT do Warszawy z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości 6-8.07.2018r.

 

X

15.

Udział we Mszy Świętej z okazji 50. rocznicy śmierci ks. bp. Karola Pękali w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie 14.08.2018r.

(jeżeli tak, podać ile osób z POAK)

 

X

16.

Organizacja i uczestnictwo w modlitwie „Koronką do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata” 28. 09. 2018r.

X

 

17.

Diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny w Tarnowie 14.10.2018r.

 

X

18.

Modlitwa za Prezydenta RP i parlamentarzystów

X

 

19.

Plan Pracy POAK na rok 2019 (uchwalony i przekazany do DIAK)

X

 

20.

Składki członkowskie za rok 2018 czy rozliczone?

Składki członkowskie za rok 2018 rozliczone.

X

 

21.

Czy POAK współpracuje z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, w jakim zakresie? W Szczawnicy nie ma Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

 

X

22.

Czy DIAK współpracuje z innymi grupami w Kościele (jeśli tak to z jakimi)?

SRK

X

 

23.

Czy istnieją strony www POAK? www.akszczawnica.pl

X

 

24.

Nowi członkowie/ kandydaci (jeżeli są, wpisać w miejsce liczbę)

1

 

25.

 • Działania ewangelizacyjne (np. nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca, nabożeństwa różańcowe, organizacja Dnia Dziecka, procesji fatimskich)

 • Obrona życia (np. duchowa adopcja dziecka poczętego, organizacja Marszu dla Życia i Rodziny, wspomaganie osób angażujących się w czynną obronę życia)

 • Działalność na rzecz misji

 • Promocja mediów katolickich – np. rozprowadzanie prasy katolickiej; obecność w mediach

 • Uczestnictwo POAK w organizacji festynu charytatywnego w parafii

V.

Proszę wymienić najważniejsze podejmowane przejawy działalności POAK w parafii

 

W zakresie formacyjnym

Katecheza dla dorosłych prowadzona przez Ks. proboszcza i asystenta POAK Tomasza Kudronia, comiesięczne modlitwy za Ojczyznę

W zakresie organizacyjnym

i współpracy z innymi grupami

"Wytrwale Wzwyż", " Szczawnicki Orszak III Króli", Korowód Świętych. Współpraca obejmuje wszystkie szkoły i przedszkola w Szczawnicy, organizacje parafialne jak Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oraz organizacje świeckie jak PTTK, Wspólnota Leśno-Gruntowa.

VI.

Inne interesujące działania podejmowane przez POAK

 

Kiermasz Książki Katolickiej, Patriotycznej i Regionalnej, "Wytrwale Wzwyż" - wycieczki w góry z modlitwą, dyspozycyjność do pomocy w parafii.

VII.

Działania na rzecz rozwoju Akcji Katolickiej w parafii /jeżeli były, proszę opisać jakie/:

Zachęcamy do nas, przez nasze działania w parafii, przez naszą stronę internetową www.akszczawnica.pl oraz przekazywanie naszych inicjatyw i działań w czasopismach nie tylko regionalnych

 

VIII.

Problemy w działalności POAK /jeżeli są opisać jakie/

Brak struktur dekanalnych. W dekanacie jest pięć POAK, lecz tylko dwie są "czynne".

IX

Proszę wymienić najważniejsze inicjatywy w działalności POAK a w szczególności w zakresie:

 • Oświatowo – wychowawczym:

Organizacja konkursu na szczeblu ponadparafialnym Szczawnica i Szlachtowa

 • Kulturalnym i informacyjno – wydawniczym:

Coroczny kiermasz książki katolickiej, patriotycznej,regionalnej. Kiermasz związany jest z patronem parafii i AK św. Wojciechem i od św. Wojciecha trwa z reguły do połowy maja. Ułatwia mieszkańcom Szczawnicy i kuracjuszom dostęp do wartościowej książki, oraz zakup wartościowych prezentów na komunię i bierzmowanie (najbliższe księgarnie z prawdziwego zdarzenia są w Nowym Targu i w Nowym Sączu). Wyjeżdżamy też do zaprzyjaźnionego POAK w Sromowcach Niżnych.

 • Naukowym:

Uczestniczymy (zachęciliśmy także osoby z poza POAK) w UNSJPII

 • Charytatywnym:

 • Ochrony zdrowia:

 • Turystyczno-sportowym:

Coroczna wakacyjna akcja "Wytrwale Wzwyż". Wspólnie ze szczawnickim oddziałem PTTK organizujemy wycieczki interesujące a nieoferowane przez biura podróży miejsca. W trakcie odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji Ojczyzny. Często docelowym punktem jest Msza Święta np. Turbacz, Przehyba, Hala Łabowska, Litmanowa czy Lewocza. Bywa, że wyprawa jest z księdzem, wtedy jest specjalna msza dla uczestników WW, otwarta dla wszystkich. Bywa tak między innymi w Litmanowej, Czerwonym Klasztorze, na Przysłopie. Dla najmłodszych są konkursy z nagrodami książkowymi i upominki.

 • Gospodarczym:

 • Innym wyżej nie wymienionym:

Ilościowe (w %) grupy wiekowe członków POAK:

- do 40 lat - 0

- 40-50 lat - 17

- 50-60 lat - 20

- powyżej 60 lat - 63

Czy parafialny Oddział Akcji Katolickiej posiada własny sztandar, (jeżeli tak to od kiedy?)

listopad 2018

Czy członkowie POAK pełnią funkcje w strukturach samorządowych, jeśli tak to ile osób i w jakich strukturach?

NIE

 

Adres mailowy do korespondencji:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Zgoda na korespondencję mailową

TAK

Sprawozdanie sporządził: Aleksander Majerczak- prezes POAK

Designed byNet48.pl