Plan pracy POAK na 2014 rok

Wydarzenia ogólnodiecezjalne

1. Posiedzenie Rady Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej – 18 stycznia 2014 r.

2. Rekolekcje wielkopostne dla członków Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej w terminie: 7-9 marca 2014 r. – Dom Rekolekcyjny w Ciężkowicach.

3. Diecezjalne spotkania modlitewno-edukacyjne Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, połączone z kongresami regionalnymi przed rocznicą 20-lecia reaktywacji AK – przygotowanie do III Diecezjalnego Kongresu AK (wymiar duchowy).

Stary Sącz, 17 maja 2014 r., DCP „Opoka” – w roku kanonizacji bł. Jana Pawła II.

Temat: Z nauczania Jana Pawła II: „Uczyńcie nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!” – wierność papieskiemu przesłaniu.

Zabawa, 18.10.2014 r. – w roku obchodów 100. rocznicy śmierci bł. Karoliny Kózkówny

Temat: Z nauczania Jana Pawła II: Małżeństwo i rodzina w encyklice „Familiaris consortio” w kontekście genderowej «rewolucji antropologicznej» (o zagrożeniach dla rodziny wynikających z rozpowszechniania się ideologii gender).

4. Ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę – 21 czerwca 2014 r.

5. Pielgrzymka Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej do Katynia lub Wilna – 4-11 lipca 2014 r.

6. Udział Akcji Katolickiej w Wielkim Odpuście Tuchowskim – 3 li¬p¬ca 2014 r.

7. Dzień Społeczny AK w Gródku nad Dunajcem. Temat: Nauczanie społeczne Jana Pawła II – 19 września 2014 r.

8. Koronka na ulicach miast świata – włączenie się AK w międzynarodową inicjatywę – 28 września 2014 r.

9. Dzień formacji misyjnej w Kozieńcu – październik 2014 r.

10. Pielgrzymka Akcji Katolickiej do bazyliki katedralnej w

 

 

Tarnowie w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego – 23 listopada 2014 r. – święto patronalne Akcji Katolickiej.

 

11.Fundacja stacji drogi krzyżowej dla sierocińca Home of Peace w Betlejem – kontynuacja zbiórki funduszy (materialny wymiar przygotowań do rocznicy 20-lecia AK).

12.Modlitwa za parlamentarzystów – kontynuacja ubiegłorocznej akcji.

Formacja duchowa

Comiesięczne spotkania oddziału parafialnego odbywane według poniższego planu:

•rozpoczęcie – odmówienie codziennej modlitwy członka Akcji Katolickiej;

•część formacyjna: temat główny, przewidziany ogólnopolskim programem formacyjnym na dany miesiąc 2014 roku;

•część informacyjna – m.in. zapowiedzi wydarzeń, sprawy bieżące działalności;

•zakończenie – odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia w intencji parlamentarzystów oraz modlitwy za Ojczyznę.

Przygotowanie i uczestnictwo w liturgii Mszy św. w swoich parafiach lub dekanatach w dniu patrona Akcji Katolickiej w Polsce – św. Wojciecha – 23 kwietnia 2014 r.

Rozbudowa struktur Akcji Katolickiej w diecezji

1.Powstawanie nowych oddziałów parafialnych.

2.Zwiększenie liczebności członków w dotychczas działających oddziałach. Otwarcie obecnych struktur na nowych członków.

3.Powołanie rad dekanalnych; w istniejących strukturach – wybór prezesów na nową kadencję.

4.Współpraca Akcji Katolickiej z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży – wspólne uczestnictwo w pielgrzymce do bazyliki katedralnej w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata; organizacja wspólnego spotkania obu oddziałów działających w parafii, organizacja wspólnej pielgrzymki, wycieczki lub przeprowadzenie wspólnej akcji w parafii.


Zadania dla rad dekanalnych AK

1.Zorganizowanie przez rady dekanalne AK spotkań opłatkowych, Mszy św. w dniu patrona Akcji Katolickiej w Polsce – św. Wojciecha w parafiach pod wezwaniem św. Wojciecha dla oddziałów z dekanatu; majówek w ramach dekanatu. Gospodarzem opłatka winien być co roku inny POAK.

2.Zorganizowanie przez rady dekanalne AK wyjazdu na Ogólnopolską Pielgrzymkę Akcji Katolickiej na Jasną Górę w dniu 21 czerwca 2014 r. (sobota).


Formy uczestnictwa w mediach

14.Prowadzenie i rozbudowa serwisu internetowego Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

Adres strony internetowej: www.ak.diecezja.tarnow.pl

Prowadzenie stron internetowych przez POAK-i lub redagowanie artykułów na stronach macierzystych parafii.


Różaniec Akcji Katolickiej w Radiu RDN Małopolska.

Termin: każdy czwartek, godz. 19.30 – uczestniczą poszczególne oddziały wg harmonogramu opublikowanego w Biuletynie nr 19 i na stronie internetowej AK DT. Adres strony internetowej: www.ak.diecezja.tarnow.pl

Wszelkie materiały z działalności oddziału (relacje z wydarzeń, zdjęcia, teksty własne), które mają być zamieszczone na naszej stronie internetowej lub przekazane w serwisie radiowym Akcji Katolickiej należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (kopia na adres: prezes. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

15.Obecność Akcji Katolickiej na antenie Radia RDN w serwisie „Kościół żywy – wydarzenia”, audycji „Słowo za słowo” oraz w cyklicznej audycji AK „Akcja i re-akcja” (czwarta sobota miesiąca, godz. 19.15-19.30).

Informacje dotyczące uroczystości i wydarzeń realizowanych w oddziałach parafialnych można przekazywać do Radia RDN Małopolska (www.rdn.pl) oraz RDN Nowy Sącz (www.rdnns.pl).

Kontakt:

Radio RDN Małopolska

ul. Bema 14, 33-100 Tarnów

tel. 14-627-50-5014-627-50-50 , e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Radio RDN Nowy Sącz

pl. Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz

tel. 18-449-06-0018-449-06-00 , e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


16.Praca w zespołach redakcyjnych wydających gazetki parafialne.

17.Prowadzenie parafialnej i diecezjalnej kroniki Akcji Katolickiej.

18.Prowadzenie przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej ośrodka dokumentacji wydawanej prasy parafialnej w Diecezji Tarnowskiej. Zarząd DIAK zwraca się z prośbą do wszystkich Prezesów, aby każdy numer wydawanej w parafii gazetki przesyłać w 1 egzemplarzu do siedziby Instytutu.

Zadania dla wszystkich wg możliwości i potrzeb

1.Organizacja pomocy żywnościowej dla osób jej potrzebujących we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie (www.bzk.free.ngo.pl).

2.Wydanie i kolportaż parafialnego kalendarza na rok 2014.

3.Akcja Katolicka czyta „Gościa Niedzielnego” – prenumerata i kolportaż tygodnika w parafii.

4.Prowadzenie Klubu Seniora lub organizacja Dnia Seniora w parafii lub dekanacie.

5.Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z ubogich rodzin.

6.Prowadzenie świetlic środowiskowych.

7.Prowadzenie ewangelizacji wizualnej i edukacji patriotycznej poprzez umieszczanie w gablotach przykościelnych stosownych materiałów.

8.Organizowanie rajdów pieszych, wycieczek, pielgrzymek do sanktuariów diecezji tarnowskiej oraz miejsc pamięci narodowej.

9.Zaangażowanie w wychowanie patriotyczne – organizacja i udział w obchodach świąt narodowych i innych uroczystości patriotycznych.

10.Organizowanie konkursów biblijnych na terenie parafii, dekanatu; uczestnictwo w konkursach o zasięgu ogólnopolskim (np. Przegląd Pieśni Patriotycznej).

11.Obrona życia poprzez prowadzenie akcji duchowej adopcji dziecka poczętego w parafii, uczestnictwo w marszach dla życia i rodziny; współpraca z organizacjami pro life (np. z fundacją Pro – Prawo do Życia czy Polskim Stowarzyszeniem Obrońców Życia Człowieka); kontynuacja inicjatywy „Jeden z nas”.

12.Współorganizacja charytatywnych festynów parafialnych.

13.Zorganizowanie punktów poradnictwa prawnego, medycznego, pedagogicznego, rachunkowego i innych.

14.Organizacja Dnia Papieskiego w parafii.

15.Włączenie się w akcje plakatowe organizowane przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej.

16.Przygotowanie i udział w parafialnych uroczystościach związanych z diecezjalną peregrynacją obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II.

17.Organizacja parafialnych i dekanalnych przygotowań do kanonizacji Jana Pawła II (np. czuwania modlitewne, okolicznościowe wystawy, spektakle słowno-muzyczne oparte na poezji Karola Wojtyły, pielgrzymki do miejsc związanych z bł. Janem Pawłem II: Wadowice, Kraków-Łagiewniki, Sanktuarium bł. Jana Pawła II – Centrum „Nie lękajcie się”).

Designed byNet48.pl