Sprawozdanie z działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Szczawnicy za 2018 r.

I.

Walne Zebrania Członków POAK

Obecność

 

50%

Liczba zebrań 2

2

II.

Posiedzenia Zarządu POAK

Tak

100%

Liczba posiedzeń 4

4

III.

Spotkania POAK

 

Tematyka /czemu poświęcone - krótki opis/

Data

24.01.

Przygotowanie do wykładów na UNSJPII, rekolekcji dla liderów AK w Zakopanem, przygotowanie do uczczenia 100-Lecia Odzyskania Niepodległości, przygotowanie do adoracji mężczyzn przez 3 niedziele przed Wielkim Postem. Jesteśmy współorganizatorem biegu "Tropem Wilczym". Od lutego zgodnie propozycją i opracowaniem Ks. proboszcza Tomasza Kudronia comiesięczna modlitwa przy Mszy św. wieczornej za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Wojciecha zostanie poszerzona o modlitwy w ramach Nowenny za Ojczyznę.

28.02.

Poinformowałem o fundatorze sztandaru dla naszego oddziału. Ustalenie szczegółów Drogi Krzyżowej, którą drugiego marca prowadzić będzie nasz oddział. Diakon Łukasz Gazda, który uczestniczy w naszych spotkaniach przygotuje katechezę “Duch Święty duszą Kościoła"

14.03.

Przygotowanie do Drogi Krzyżowej 17.03. Przygotowania do kiermaszu. Będziemy pomagać w przygotowaniu Grobu Pańskiego.

18.04. (walne)

Jednogłośne podjęcie uchwały o nadaniu tytułu Honorowego Członka Szczawnickiego Oddziału Akcji Katolickiej Panu Andrzejowi Węglarzowi (Jałowcowi), fundatorowi sztandaru. Ustalenie szczegółów uczestnictwa członków POAK we Mszy Odpustowej Świętego Wojciecha i rozpoczęcie kiermaszu. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Przygotowanie do pielgrzymki do Strachociny. Pożegnanie, już księdza, Łukasza Gazdę.

16.05.

Przygotowanie do uczestnictwa w Procesjach Bożego Ciała-ołtarz POAK na Starym Kościelisku. Przygotowanie do pielgrzymki na Jasną Górę. W parafialnych spotkaniach synodalnych uczestniczy trzech członków Akcji Katolickiej.

13.06.

Spotkanie na plebani z okazji 50-lecia kapłaństwa Ks. prałata Franciszka Bondka. Zapisy na wyjazd do Tuchowa. Ustalenia dotyczące "Wytrwale Wzwyż". Ósmego lipca wejście na Przehybę, Msza św. w kaplicy na Sewerenówce i odsłonięcie tablicy poświęconej Żołnierzom Wyklętym-wspólna inicjatywa POAK oraz IPN Kraków.

 

18.07.

Ustalenia dotyczące adoracji Najświętszego Sakramentu 21. lipca oraz różańca w radiu RDN 9. września. Decyzja o "wyprawce" dla Ks. Piotra, który wyjeżdża na misje w Kazachstanie. Msza Święta w intencji Ks. Jana Kozioła, szczawnickiego katechety,który pracował w Szczawnicy w latach 1922-1942.

29.08.

13. września poprowadzimy Różaniec Fatimski. Apel do Członków POAK by czynnie uczestniczyli w tworzeniu strony internetowej naszego oddziału.

26.09.

Obchodziliśmy imieniny Księdza proboszcza, Tomasza Kudronia. Dyskusja na temat filmu "Kler" i protest przeciw jego projekcji w " Dworku Gościnnym". 5.09. pożegnaliśmy Ks. Piotra. Pięciu członków AK założyło dla księdza margaretkę. Przygotowanie do Koronki do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast, oraz do Różańca 17. i 27. października.

17.10.

Organizacja Corocznego Korowodu Świętych. W tym roku "wiodącymi świętymi będą święci związani ze Szczawnicą i okolicą. Przed korowodem odbędzie się wręczenie nagród laureatom na poziomie parafialnym w konkursie "Myśląc Ojczyzna - Jan Paweł II"

22.11.

**

Ustalenie daty opłatka. Ustalenie daty i formy poświęcenia sztandaru. Zgłaszanie kandydatur do wyróżnień POAK w 2018 r. Wstępne przygotowania do Orszaku III Króli.

19.12.(walne)

**

Wyłonienie laureatów "Wzorowy Parafianin". Ustalenie szczegółów dotyczących Orszaku III Króli i opłatka.

Razem:

(liczba spotkań) 12

Liczba członków zwyczajnych wg stanu na dzień 31.10.2018: 30 członków zwyczajnych

 

IV.

Realizacja programu ogólnodiecezjalnego i dekanalnego /zaznaczyć właściwe x /

Tak

Nie

1.

Realizacja programu formacyjnego wg publikacji: „Akcja Katolicka szkołą wiary i apostolstwa. Otrzymaliście w darze Ducha Świętego”. Materiały formacyjne na 2018

X

 

2.

Udział prezesa lub zastępcy w spotkaniu Rady Instytutu w dniu 03.02.2018r.

X

 

3.

Rekolekcje dla Prezesów i Członków POAK, Ciężkowice 16-18.02.2018r.

(podać liczbę uczestników)

 

X

4.

Rekolekcje dla liderów w Zakopanem 23-25.02.2018r.

(podać liczbę uczestników)

5

 

5.

Udział we Mszy Świętej inaugurującej UNSJPII w Tarnowie 5.01.2018r.

 

X

6.

Spotkania opłatkowe lub inne wspólne działanie w dekanatach (podać jakie, np. organizacja pielgrzymki, majówki, uroczystości św. Wojciecha)

X

 

7.

Udział członków POAK w wykładach UNSJPII

(podać liczbę uczestników)

11

 

8.

Uroczystość Świętego Wojciecha – Patrona Polski i Patrona Akcji Katolickiej w Polsce. 23.04.2018 r. (czy POAK brał udział, lub sam organizował)

X

 

9.

Udział członków POAK w inauguracji V Synodu Diecezji Tarnowskiej

(podać liczbę uczestników)

1

 

10.

Międzydiecezjalna pielgrzymka AK DT do Strachociny do św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski i Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej 28.04.2018r.

(podać liczbę uczestników)

20

 

11.

Promocja albumu „Ziemia Świętych i błogosławionych. Relikwie i Relikwiarze Diecezji Tarnowskiej” 17.05.2018r.

(podać liczbę uczestników)

 

xx

12.

Ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę 09.06.2018r.

(jeżeli tak, podać ile osób z POAK)

6

 

13.

Pielgrzymka Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej do Tuchowa 02.07.2018r.

(jeżeli tak, podać ile osób z POAK, czy ze sztandarem POAK?)

7

 

14.

Pielgrzymka AK DT do Warszawy z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości 6-8.07.2018r.

 

X

15.

Udział we Mszy Świętej z okazji 50. rocznicy śmierci ks. bp. Karola Pękali w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie 14.08.2018r.

(jeżeli tak, podać ile osób z POAK)

 

X

16.

Organizacja i uczestnictwo w modlitwie „Koronką do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata” 28. 09. 2018r.

X

 

17.

Diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny w Tarnowie 14.10.2018r.

 

X

18.

Modlitwa za Prezydenta RP i parlamentarzystów

X

 

19.

Plan Pracy POAK na rok 2019 (uchwalony i przekazany do DIAK)

X

 

20.

Składki członkowskie za rok 2018 czy rozliczone?

Składki członkowskie za rok 2018 rozliczone.

X

 

21.

Czy POAK współpracuje z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, w jakim zakresie? W Szczawnicy nie ma Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

 

X

22.

Czy DIAK współpracuje z innymi grupami w Kościele (jeśli tak to z jakimi)?

SRK

X

 

23.

Czy istnieją strony www POAK? www.akszczawnica.pl

X

 

24.

Nowi członkowie/ kandydaci (jeżeli są, wpisać w miejsce liczbę)

1

 

25.

 • Działania ewangelizacyjne (np. nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca, nabożeństwa różańcowe, organizacja Dnia Dziecka, procesji fatimskich)

 • Obrona życia (np. duchowa adopcja dziecka poczętego, organizacja Marszu dla Życia i Rodziny, wspomaganie osób angażujących się w czynną obronę życia)

 • Działalność na rzecz misji

 • Promocja mediów katolickich – np. rozprowadzanie prasy katolickiej; obecność w mediach

 • Uczestnictwo POAK w organizacji festynu charytatywnego w parafii

V.

Proszę wymienić najważniejsze podejmowane przejawy działalności POAK w parafii

 

W zakresie formacyjnym

Katecheza dla dorosłych prowadzona przez Ks. proboszcza i asystenta POAK Tomasza Kudronia, comiesięczne modlitwy za Ojczyznę

W zakresie organizacyjnym

i współpracy z innymi grupami

"Wytrwale Wzwyż", " Szczawnicki Orszak III Króli", Korowód Świętych. Współpraca obejmuje wszystkie szkoły i przedszkola w Szczawnicy, organizacje parafialne jak Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oraz organizacje świeckie jak PTTK, Wspólnota Leśno-Gruntowa.

VI.

Inne interesujące działania podejmowane przez POAK

 

Kiermasz Książki Katolickiej, Patriotycznej i Regionalnej, "Wytrwale Wzwyż" - wycieczki w góry z modlitwą, dyspozycyjność do pomocy w parafii.

VII.

Działania na rzecz rozwoju Akcji Katolickiej w parafii /jeżeli były, proszę opisać jakie/:

Zachęcamy do nas, przez nasze działania w parafii, przez naszą stronę internetową www.akszczawnica.pl oraz przekazywanie naszych inicjatyw i działań w czasopismach nie tylko regionalnych

 

VIII.

Problemy w działalności POAK /jeżeli są opisać jakie/

Brak struktur dekanalnych. W dekanacie jest pięć POAK, lecz tylko dwie są "czynne".

IX

Proszę wymienić najważniejsze inicjatywy w działalności POAK a w szczególności w zakresie:

 • Oświatowo – wychowawczym:

Organizacja konkursu na szczeblu ponadparafialnym Szczawnica i Szlachtowa

 • Kulturalnym i informacyjno – wydawniczym:

Coroczny kiermasz książki katolickiej, patriotycznej,regionalnej. Kiermasz związany jest z patronem parafii i AK św. Wojciechem i od św. Wojciecha trwa z reguły do połowy maja. Ułatwia mieszkańcom Szczawnicy i kuracjuszom dostęp do wartościowej książki, oraz zakup wartościowych prezentów na komunię i bierzmowanie (najbliższe księgarnie z prawdziwego zdarzenia są w Nowym Targu i w Nowym Sączu). Wyjeżdżamy też do zaprzyjaźnionego POAK w Sromowcach Niżnych.

 • Naukowym:

Uczestniczymy (zachęciliśmy także osoby z poza POAK) w UNSJPII

 • Charytatywnym:

 • Ochrony zdrowia:

 • Turystyczno-sportowym:

Coroczna wakacyjna akcja "Wytrwale Wzwyż". Wspólnie ze szczawnickim oddziałem PTTK organizujemy wycieczki interesujące a nieoferowane przez biura podróży miejsca. W trakcie odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji Ojczyzny. Często docelowym punktem jest Msza Święta np. Turbacz, Przehyba, Hala Łabowska, Litmanowa czy Lewocza. Bywa, że wyprawa jest z księdzem, wtedy jest specjalna msza dla uczestników WW, otwarta dla wszystkich. Bywa tak między innymi w Litmanowej, Czerwonym Klasztorze, na Przysłopie. Dla najmłodszych są konkursy z nagrodami książkowymi i upominki.

 • Gospodarczym:

 • Innym wyżej nie wymienionym:

Ilościowe (w %) grupy wiekowe członków POAK:

- do 40 lat - 0

- 40-50 lat - 17

- 50-60 lat - 20

- powyżej 60 lat - 63

Czy parafialny Oddział Akcji Katolickiej posiada własny sztandar, (jeżeli tak to od kiedy?)

listopad 2018

Czy członkowie POAK pełnią funkcje w strukturach samorządowych, jeśli tak to ile osób i w jakich strukturach?

NIE

 

Adres mailowy do korespondencji:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Zgoda na korespondencję mailową

TAK

Sprawozdanie sporządził: Aleksander Majerczak- prezes POAK

Designed byNet48.pl